เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน พฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564    
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ new

 
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง การปิดศูนย์กักกัน (Local Quarantine) สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง การปิดศูนย์กักกัน (Local Quarantine) สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) new

 
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ประกาศเตือนให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ประกาศเตือนให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน new

 
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔

 
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง สถานที่ดูแลรักษาในโรงพยาบาลชุมชนสำหรับคนในชุมชน เข้าพักในศูนย์พักคอย (Community Isolation) กับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง สถานที่ดูแลรักษาในโรงพยาบาลชุมชนสำหรับคนในชุมชน เข้าพักในศูนย์พักคอย (Community Isolation) กับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔

 
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

 
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง  ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม         ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)

 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป
Get the Flash Player to see this player.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จังหวัดนครปฐม
ITA 2563
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1027190
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :