คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน พฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561    
ข่าวประชาสัมพันธ์
กองสวัสดิการสังคม ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

กองสวัสดิการสังคม ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ new

 
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง มาตรการป้องกันอันตรายจากดอกไม้เพลิง ประจำปี ๒๕๖๑ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง มาตรการป้องกันอันตรายจากดอกไม้เพลิง ประจำปี ๒๕๖๑ new

 
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ขอร่วมสนับสนุนการลอยกระทงแบบเป็นมิตรกับธรรมชาติและประหยัดทรัพยากร : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ขอร่วมสนับสนุนการลอยกระทงแบบเป็นมิตรกับธรรมชาติและประหยัดทรัพยากร new

 
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ new

 
เชิญชวนประชาชนร่วมโครงการรวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เชิญชวนประชาชนร่วมโครงการรวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๒ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๒

 
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๒ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๒

 
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9
Get the Flash Player to see this player.
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 856058
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :