เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน อังคาร ที่ 25 มกราคม 2565    
สถานที่น่าสนใจ
สวนศรีภูมิ : สถานที่น่าสนใจ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

สวนศรีภูมิ

สวนศรีภูมิ ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบรรยากาศดีอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ

Little Tree Garden : สถานที่น่าสนใจ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

Little Tree Garden

Little Tree Garden ตั้งอยู่ในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นร้านอาหารและร้านขายเครื่องดื่ม ท่ามกลางความสงบร่มรื่นของต้นไม้เขียวขจี และของตกแต่งสวนสวย ที่ปกคลุมอยู่ทั่วทุกอาณาบริเวณ บนพื้นที่กว่า 4 ไร่ ริมแม่น้ำท่าจีน

วัดอ้อมใหญ่ : สถานที่น่าสนใจ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

วัดอ้อมใหญ่

วัดอ้อมใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลอ้อมใหญ่ สันนิษฐานว่าสร้างก่อนปี พ.ศ. ๒๔๐๐ ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕
วัดคลองอ้อมใหญ่ : สถานที่น่าสนใจ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

วัดคลองอ้อมใหญ่

วัดคลองอ้อมใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒/๑ หมู่ ๓ ตำบลอ้อมใหญ่ ไม่ทราบว่าสร้างขึ้นเมื่อใด เพราะไม่มีหลักฐานชัดเจน
วัดเทียนดัด : สถานที่น่าสนใจ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

วัดเทียนดัด

วัดเทียนดัด ตั้งอยู่เลขที่ ๖๖ หมู่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ เล่ากันว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๑๒
ศาลเจ้า “เล่าปุ่นเท่ากง” : สถานที่น่าสนใจ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ศาลเจ้า “เล่าปุ่นเท่ากง”

ตัวศาลเจ้าเล่าปุ่นเท่ากง สร้างอยู่บนที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โฉนดที่ดินเลขที่ ๘๕๐๑ เลขที่ดิน ๑๘๕ หมู่ ๕ ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
วัดสิรินธรเทพรัตนาราม : สถานที่น่าสนใจ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

วัดสิรินธรเทพรัตนาราม

วัดสิรินธรเทพรัตนารามในพระราชูปถัมภ์เป็นวัดในพระนามาภิไธยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Get the Flash Player to see this player.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จังหวัดนครปฐม
ITA 2563
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1140530
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :