ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออ้อมใหญ่และบ้านใหม่ ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ร่วมใจชาวประชา สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

 
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565

     

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรไทยในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น

     

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565

     

นายภาณุพงษ์ คุ้มถนอม รองประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วย นายสมชาย ธนาภิรักษ์กุล ว่าที่ ร.ต.ฉัตรชัย เรืองประชา สมาชิกสภาเทศบาล บริเวณบริษัทเครื่องกีฬายูนิเวอร์แซล(ไทย) จำกัด

     

นายภาณุพงษ์ คุ้มถนอม รองประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วย นางสุขวสา ขุนถนอม นายสมชาย ธนาภิรักษ์กุล ว่าที่ ร.ต.ฉัตรชัย เรืองประชา สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่จากกองช่าง สำรวจคลองหลังบ้านอากูล​ หมู่ ​5 อ้อมใหญ่

     

นายภาณุพงษ์ คุ้มถนอม รองประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วย นางสุขวสา ขุนถนอม นายสมชาย ธนาภิรักษ์กุล และ ว่าที่ ร.ต.ฉัตรชัย เรืองประชา สมาชิกสภาเทศบาล สำรวจ​ท่อระบายน้ำ​ซอย555 และหน้าปากซอย​เทศบาล​ 3 หมู่​ 8 อ้อ​มใหญ่

     

12 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 
 
 
 
 
 
 


พุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565

e-book
eit
ป้าย
banner-15878
banner-16807
g_502726277
banner-16813
banner-16812
banner-16811
banner-16789
banner-16810
facebook
banner-16808
002เช็คเมล์
001ติดต่อเรา
banner_เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่