ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออ้อมใหญ่และบ้านใหม่ ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ร่วมใจชาวประชา สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

 
ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับการจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน พร้อมทางเท้าบริเวณถนนเลียบคลองเจ๊ก

     

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง กำหนดนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๖๕๖

     

จดหมายข่าว กองคลัง เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ประจำเดือน มิถุนายน 2565

     

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓

     

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

     

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ บริษัท เครื่องกีฬายูนิเวอร์แซล(ไทย) จำกัด จะดำเนินการยกท่อสตรีมลง

     

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จาก โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา

     

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ขอเชิญผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่เข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

     

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

     

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 
 
 


พุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565

e-book
eit
ป้าย
banner-15878
banner-16807
g_502726277
banner-16813
banner-16812
banner-16811
banner-16789
banner-16810
facebook
banner-16808
002เช็คเมล์
001ติดต่อเรา
banner_เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่