ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออ้อมใหญ่และบ้านใหม่ ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ร่วมใจชาวประชา สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕) สำนักปลัดเทศบาล

     

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕) กองคลัง

     

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของกองสวัสดิการสังคม และการให้บริการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565

     

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ(รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

      

รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

      

รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

      

รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

      

รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

      

รายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

      

12
 
 
 
 
 
 
 
 


พุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565

e-book
eit
ป้าย
banner-15878
banner-16807
g_502726277
banner-16813
banner-16812
banner-16811
banner-16789
banner-16810
facebook
banner-16808
002เช็คเมล์
001ติดต่อเรา
banner_เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่