ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่ออ้อมใหญ่และบ้านใหม่ ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ร่วมใจชาวประชา สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

 

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ 
๑๙ / ๙ หมู่ ๑ ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๖๐
โทรศัพท์สำนักงาน ๐-๒๔๒๙-๗๐๐๖-๑๐ 
โทรสาร ๐-๒๔๒๙-๗๑๓๓
เว็บไชต์ : www.omyai.go.th

E-mail : info@omyai.go.th, Saraban@omyai.go.th

เฟซบุ๊กแฟนเพจเทศบาล ฯ : สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ https://is.gd/t2yZU9 

ไลน์กลุ่มเทศบาล ฯ : เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม http://line.me/ti/g/GilQwp_0gW

ชื่อ :
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :
ข้อความ :
 
 
 
 
 
 
 
 
 


พุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565

e-book
eit
ป้าย
banner-15878
banner-16807
g_502726277
banner-16813
banner-16812
banner-16811
banner-16789
banner-16810
facebook
banner-16808
002เช็คเมล์
001ติดต่อเรา
banner_เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่