เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน อังคาร ที่ 25 มกราคม 2565    
ติดต่อ
   
   
     
  ๑๙ / ๙ หมู่ ๑ ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๖๐
โทรศัพท์สำนักงาน ๐-๒๔๒๙-๗๐๐๖-๑๐
โทรสาร ๐-๒๔๒๙-๗๑๓๓
เว็บไชต์ : www.omyai.go.th
อีเมล์ : info@omyai.go.th
Facebook : สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
 
 

ชื่อ - นามสกุล :
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :
หัวข้อ :
รายละเอียด :
 
 
   
Get the Flash Player to see this player.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จังหวัดนครปฐม
ITA 2563
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1140552
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :