เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน พฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564    
ผลงาน
ออกตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อการส่งต่อ CI (Community Isolation) แห่งที่ 2 ของเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จำนวน 72 เตียงเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในเขตเทศบาลฯ : ผลงาน เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ออกตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อการส่งต่อ CI (Community Isolation) แห่งที่ 2 ของเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จำนวน 72 เตียงเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในเขตเทศบาลฯ

 นายกสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เปิดศูนย์พักคอยเพื่อการส่งต่อ (Community isolation)  ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่นครราษฎร์วิทยาคา : ผลงาน เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

นายกสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เปิดศูนย์พักคอยเพื่อการส่งต่อ (Community isolation) ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่นครราษฎร์วิทยาคา

ท่านนายกสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่  จัดทำถุงยังชีพสำหรับมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) : ผลงาน เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ท่านนายกสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดทำถุงยังชีพสำหรับมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)

มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงและกักตัวในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ : ผลงาน เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงและกักตัวในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

จัดทำถุงยังชีพสำหรับมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)  : ผลงาน เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

จัดทำถุงยังชีพสำหรับมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)

จัดทำถุงยังชีพสำหรับมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) : ผลงาน เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

จัดทำถุงยังชีพสำหรับมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่เปิดศูนย์กักกัน(Local Quarantine) สำหรับประชาชนกลู่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID19) : ผลงาน เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่เปิดศูนย์กักกัน(Local Quarantine) สำหรับประชาชนกลู่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID19)

จัดทำอาหารกล่อง ออกแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และ กักตัวในเขตเทศบาลฯ : ผลงาน เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

จัดทำอาหารกล่อง ออกแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และ กักตัวในเขตเทศบาลฯ

นำสิ่งของอุปโภคบริโภคจาก บริษัทลักกี้สตาร์การทอ จำกัด และ บริษัทประเสริฐสมบูรณ์เท็กไทล์ จำกัดในกิจกรรม

นำสิ่งของอุปโภคบริโภคจาก บริษัทลักกี้สตาร์การทอ จำกัด และ บริษัทประเสริฐสมบูรณ์เท็กไทล์ จำกัดในกิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบา

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ออกดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙(COVID 19) : ผลงาน เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ออกดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙(COVID 19)

[1] 2
Get the Flash Player to see this player.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จังหวัดนครปฐม
ITA 2563
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1027165
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :