เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัดเทศบาล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
แผนที่
วารสาร
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
" อ้อมใหญ่เมืองเกษตรและอุตสาหกรรม นำคุณภาพชีวิต สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริหารชุมชนเข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาที่ัยั่งยืน" วัน อังคาร ที่ 25 มกราคม 2565    
ผลงาน
วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ออกดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อแก้ไขและลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5 ณ บริเวณวัดสิริธรเทพรัตนารามในพระราชูปถัมภ์ : ผลงาน เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ออกดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อแก้ไขและลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5 ณ บริเวณวัดสิริธรเทพรัตนารามในพระราชูปถัมภ์

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ นำโดยท่านนายกสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และประชาชน ได้ลงพื้นร่วมแรงร่วมใจกันซ่อมแซมเขื่อนบ้านลุงแต่งเขื่อนคลองโลงกระดาน ที่เกิดการชำรุดพังทลายเสียจากภาวะน้ำท่วม : ผลงาน เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ นำโดยท่านนายกสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และประชาชน ได้ลงพื้นร่วมแรงร่วมใจกันซ่อมแซมเขื่อนบ้านลุงแต่งเขื่อนคลองโลงกระดาน ที่เกิดการชำรุดพังทลายเสียจากภาวะน้ำท่วม

ลงพื้นที่ตรวจเขื่อนดินที่ชำรุดบริเวณ คลองรอยต่อ บริเวณ ม.๑ และ ม.๕ บ้านใหม่​ ที่มีประชาชนร้องเรียนเรื่องเขื่อนชำรุด : ผลงาน เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ลงพื้นที่ตรวจเขื่อนดินที่ชำรุดบริเวณ คลองรอยต่อ บริเวณ ม.๑ และ ม.๕ บ้านใหม่​ ที่มีประชาชนร้องเรียนเรื่องเขื่อนชำรุด

ออกตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อการส่งต่อ CI (Community Isolation) แห่งที่ 2 ของเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จำนวน 72 เตียงเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในเขตเทศบาลฯ : ผลงาน เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ออกตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อการส่งต่อ CI (Community Isolation) แห่งที่ 2 ของเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จำนวน 72 เตียงเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในเขตเทศบาลฯ

 นายกสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เปิดศูนย์พักคอยเพื่อการส่งต่อ (Community isolation)  ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่นครราษฎร์วิทยาคา : ผลงาน เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

นายกสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เปิดศูนย์พักคอยเพื่อการส่งต่อ (Community isolation) ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่นครราษฎร์วิทยาคา

ท่านนายกสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่  จัดทำถุงยังชีพสำหรับมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) : ผลงาน เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

ท่านนายกสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จัดทำถุงยังชีพสำหรับมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)

มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงและกักตัวในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ : ผลงาน เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงและกักตัวในเขตเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

จัดทำถุงยังชีพสำหรับมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)  : ผลงาน เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

จัดทำถุงยังชีพสำหรับมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)

จัดทำถุงยังชีพสำหรับมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) : ผลงาน เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

จัดทำถุงยังชีพสำหรับมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่เปิดศูนย์กักกัน(Local Quarantine) สำหรับประชาชนกลู่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID19) : ผลงาน เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่เปิดศูนย์กักกัน(Local Quarantine) สำหรับประชาชนกลู่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID19)

[1] 2
Get the Flash Player to see this player.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จังหวัดนครปฐม
ITA 2563
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1140544
 
   
 
Design and Develop by Bangkok idea design :